Systemy komunikacji niewerbalnej

Dzięki systemowi komunikacji wzrokowej, słuchowej i pozawzrokowej możemy w pełni odbierać i wysyłać komunikaty niewerbalne. Komunikacja niewerbalna - w skład systemów wchodzą trzy wcześniej wymienione grupy komunikatów. Poniżej omówimy każdy z nich:

System komunikacji wzrokowej: eksperci uważają, że system ten jest najważniejszym systemem wykorzystywanym przez człowieka, w procesie interakcji personalnych. Komunikacja wzrokowa to najbardziej podstawowe narzędzie, dzięki któremu nadajemy wszystkiemu co się dzieje, znaczenie. Ponadto w systemie komunikacji wzrokowej zakreślają się inne, kluczowe podsystemy, a zaliczamy do nich: kinezjetykę, proksemikę oraz wykorzystanie przedmiotów. W procesie komunikacji wzrok jest bardzo ważnym elementem interakcji i to za jego pomocą interpretujemy znaczenie komunikatu, ale również komunikujemy odbiory, czy jesteśmy zainteresowani rozmową z nim itd. Zbyt długi kontakt wzrokowy, może być odebrany jako akt agresywny, zbyt krótki natomiast, okazuje brak zainteresowania.

Następnym bardzo ważnym systemem komunikacji niewerbalnej jest system komunikacji słuchowej. To za sprawą dziewięciu komponentów będących pod naszą częściową bądź całkowitą kontrolą, współtworzy system komunikacji słuchowej. Do komponentów wokalnych zaliczam: głośność, ton, tempo, trwałość, barwę, rytmiczność, artykulację, wymowę oraz ciszę. (Więcej na temat dźwiękowych komponentów mowy - komunikacja wokalna, w dziale blog.) W pełni wykorzystując te cech możemy mieć pewność, że nasz komunikat zostanie prawidłowo odkodowany. W celu wzmocnienia komunikatu możemy przyśpieszyć tempo mówienia, bardziej akcentować ważne wyrazy i oczywiście nie można unikać robienia krótkich pauz. Niepożądanym elementem może być wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych (komunikacja pozawerbalna) takich jak: „yyyyyyyyy”, „eeeeeeeeee”.

System komunikacji pozawzrokowej pełni bardzo ważną rolę wspomagającą komunikację. W tym systemie zakreślają się: podsystemy komunikacji chronemicznej, węchowej oraz dotykowej. System komunikacji pozawzrokowej jest najmniej ważnym systemem z pośród dwóch wymienionych wyżej, jednak jest pomocniczy. Elementy takie jak: zapach czy dotyk są bardzo ważne kontaktach z bliskim otoczeniem. Lepiej postrzegamy osobę, która ładnie pachnie i ma normalny uścisk ręki niż np. osobę która się nie umyła, a jej przywitanie jest zbyt mocne lub za lekkie. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym rodzaju systemu może dojść do zakłóceń. Mogą nimi być np. problemy zdrowotne, lub wady fizyczne. Osoby takie z góry skazane są na wysyłanie komunikatów niepełnych, bądź mylących odbiorcę.